Sekouba Camara 身披  号球衣

Sekouba Camara

Sekouba Camara

身价
  • 几内亚
  • 1997-01-22
  • 守门员
  • CM
  • 几内亚U20
  • KG
主要位置
二级位置
优势
暂未发现明显优势
弱点
暂未发现明显弱点

关于“Sekouba Camara”的相关新闻(转会/伤退等)

Sekouba Camara 简介

Sekouba Camara,出生于1997-01-22,几内亚足球运动员,身高为:193cm,目前效力于非青锦 几内亚U20,Sekouba Camara在球队中司职擅长守门员。